Bioenergija

Bioenergija je beseda novejšega izvora, s katero označujemo obliko univerzalne energije. Po nekaterih dognanjih bi lahko bioenergijo imenovali tudi energijo zdravja, ali energijo, ki dviga in povečuje našo življenjsko energijo kot obliko naše duševnosti, energijo naše notranjosti, ki pa laho varira in je glede na prilagojenost posameznih živih bitij, predvsem pa človeka, višja ali nižja. Torej bi lahko dejal, da je bioenergija tista, ki dopolnjena povečuje našo življenjsko energijo, ta pa sproži fenomen odpornosti in zmanjša fenomen občutljivosti, kar v končni fazi terapij z bioenegijo, kot dodatnih eksplizij v našem eteričnem telesu, sproži val odzivanj, energetskih povezav med posameznimi organi, jih energetsko druži v organsko celoto, ta pa je pomembna za koordinirano delo posameznih organov. Ti brez energije ne morejo opravljati svoje funkcije, zato prepogosto prihaja do motenj tako v organskih sistemih kot v posameznih organih. Pri obravnavanju bioenergije moramo vsekakor upoštevati tudi psihosomatiko. Največkat pride do psihosomatskih težav tudi zaradi pomanjkanja energije, kar nam kažejo dejstva, da ima človek, ki poseduje nizko življenjsko energijo, veliko več duševnih in telesnih težav kot člove s povečano energijo. Če ob tem upoštevamo še dejstvo, da ima člvoek telo in dušo, ki se med seboj nedeljivo povezani, tak človek kaže bistvene psihosomatske spremembe. Te so največkrat vzrok za razna obolenja, kot so želodčne razdjede, ulcerativni kolitis, srčne težave-bolečine, jalovost, menstrualne težave, artritis itd. Nastajajo največkrat prav zaradi čustvenih vzrokov, ki se kažejo v duševnih ali telesnih spremembah. Ker čustva močno delujejo, vplivajo na živce avtonomnega živčevja, lahko povzročijo tudi pretirano delovanje žlez, ki jih to živčevje vzpodbuja. Posledica je največkrat čezmerno izločanje želodčnih sokov, ki počasi razjedajo sluznico želodca in črevesja, predvsem dvanajstnika, kar ščasoma povzroči peptično razjedo, lahko se pojavijo tudi driske, krči itd.
Psihosomatskih bolezni nikakor ne smemo zamenjevati z psihonevrozo. Zdravljenje je zelo uspešno z bioenergijo, ker z vnašanjem bioenergije podkrepimo življenjsko energijo, zmanjašmo občutljivost, razdražljivost, obup. S tem povečamo moč organizmu, povečamo odpornost in samoobrambo telesa in samozavest.
Ko govorimo o zdravju, moramo vsekakor misliti predvsem na harmonijo in odsotnost motenj na vseh treh nivojih, to je na nivoju telesa, duha in duše. Če torej upoštevamo vse tri nivoje, na katerih temelji pojem psihosomatike, ugotovimo, da naše zdravje temelji tudi na energiji. Zato pri psihično labilnih osebah pogosteje opazimo zmanjšano življenjsko energijo, kar ponovno potrjuje dejstvo, da zmanjšana energija povečuje psihosomatske težave. Če bolezni, ki so povezane s pomanjkanjem energije, poskušamo odpraviti samo z zdravili, največkrat zdravimo le simptome, kar ne zaustavi bolezni. Dokaj uspešna je kombinacija zdravil in vnašanja bioenergije. Na ta način odpavljamo težave telesa, duha in duše. Zato moramo toliko bolj paziti, biti previdni tudi pri ugotavljanju bolezni, ne zanemarimo duhovnega in duševnega področja in s tem obstoja podzavesti.
Če torej upoštevamo vsa ta dejstva, se moramo zavedati, da čustva vedno sprožajo telesne reakcije, le te pa vzpodbuja ali zavira pomanjkanje energije, zato je tudi izražanje čustev izredno pomembno in lahko pozitivno ali negativno vpliva na naše zdravje.
Če bi se bolj poglobljeno lotili številnih primerov, bi prav gotovo ugotovili, da pripada razsežnost; duše mnogo večji pomen. S tem se bo slej ko prej, morala soočiti tudi strokovna medicina. To bo privedlo do tega, da bomo mnoge bolezni spoznali v novi luči, kar bo zahtevalo tudi drugačen način zdravljenja, predvsem odravljanja vzrokov. Ker vedno bolj stopamo v obdobje nestrpnega, hitrega in odtujenega načina življenja, kar vedno bolj pospešuje psihosomatska obolenja, bo bioenergija pridobivala na pomenu. Tudi iz razloga, ker zna in zmore povezati vse tri nivoje človeka. S tem mu bomo pomagali najti ponovno ravnovesje-harmonijo.