Energija- moč življenja

Energija je najpomembnejši dejavnik našega življenja, zdravja, reprodukcije, vpliva pa tudi na način in dolgost življenja. Vedno ko slišimo besedo energija, pomislimo na bioenergijo, kot edino in nenadomestljivo, ki je edini vir našega obstoja – aktivnosti in zdravja.Tisti, ki lahko s svojimi sposobnostmi sežemo v svojo notranjost, zaznavamo energijo povsem drugače in lažje določimo smisel in pomen energije.
Že sam naslov pove, da je energija tista, ki nam daje moč, uravnava življenje, pozitivno ali negativno vpliva na naše počutje in dolgost življenja. To je tudi razlog, da sem ob svojem delu z bioenergijo vedno več pozornosti posvečal prav energiji, jo začel razčlenjevati in tudi dojel, da za nas in v nas deluje več odvisnih si energij, ki so vsaka zase pomembne.
Večina avtorjev obravnava le bioenergijo in jo zato poistoveti z življensko in fizično energijo. Sam pa sem ob svojem delu odkril, da temu ni tako in začel energijo deliti na:
– bioenergijo ki ni naša in jo ne moremo pridobiti s treningom ali učenjem. Ta energija je odvisna od sposobnosti pretvorbe življenske energije v bioenergijo katero pa lahko potem uporabljamo pri zdravljenju..
– življenska energija(nekateri jo imenujejo tudi kozmosna) je naša lastna, nam vsem dana.Nanjo lahko vplivamo, z zdravim in primernim načinom življenja in jo s tem povečujemo ali nasprotno zmanjšujemo. Ta vrsta energije vpliva na naše počutje in zdravje. Pretaka se po določenih energetskih poteh v človeku in je energija našega eteričnega telesa.
– fizična ( telesna ) energija je povezana z življensko energijo. Imamo jo vsi in se jo da s treningom povečati. Je energija našega fizičnega telesa zato jo lahko obravnavamo kot telesno moč.

BIOENERGIJA:

Že v uvodu sem napisal, da bioenergija ni naša nam vsem dana temveč jo imajo le redki zato na njo in njeno moč ne moremo vplivati. To dokazuje, da je rezultat prirojenih sposobnost.
V naše telo prihaja življenska energija, ki pa se glede na posebne sposobnosti v našem telesu pretvori v bioenergijo. Tisti posamezniki, ki imamo sposobnost pretvorbe življenske energije v bioenergijo imamo v svojem organizmu dodatne energetske pretvornike, ki pretvarjajo življensko energijo v bioenergijo, zato takim sposobnim ljudem pravimo bioenergetiki. Ti pretvorniki se nahajajo na področju grelnega trikotnika in so medsebojno povezani, njihova energetska pot pa se po posebnih kanalih ki potekajo od grelnega trikotnika v roke in po rokah v dlani, kjer se razpršijo v prste in končajo v področju blazinic prstov. Drugi del kanalov vodi v možgane, ki sodelujejo pri pretvorbi življenske energije v zdravilno bioenergijo in se končajo na področju tretjega očesa. Te kanale v svoji praksi imenujem bioenergetski kanali.Ljudje, ki imajo sposobnosti presnove različnih energij v zdravilno energijo imajo tudi povečano življensko energijo , ki doseže tudi do l50%, kar omogoča povečan potencial energije. Glede na omenjene ugotovitve, ki izgledajo na prvi pogled nekoliko utopične in revolucionarne lahko trdim, da kozmosna energija, (ki jo v besedilu uporabljam kot življensko energijo) ni bioenergija, temveč, da to postane šele s pomočjo regeneracije in takrat, ko se s pomočjo energetskih pretvornikov očisti , opere, poveča in nato taka prehaja na površje. Kako in kje prihaja energija v naše telo ni najpomembno, bolj pomembno je kako se ta kozmosna energija presnavlja in na kakšen način oddaja.
Ko torej kozmična energija pride v telo tistega, ki ima izrazito razvite energetske pretvornike, lahko bi jih imenovali tudi drugače, se najprej prečisti, poveča, postane konstantno prisotna, nato pa se preko bioenergetskih kanalov, ki potekajo sporedno z meridiani rok in glave, pretaka v dlani rok, prstov, kjer se ti kanali razširijo in v obliki prhe izločajo takozvano bioenergijo, s pomočjo katere, pa se vrši zdravljenje.Isto tako potekajo poti v možgane, kjer se nahajajo čutni centri, ki sprožajo in usmerjajo pretok energije, ter omogočajo konstantnost bioenergije. Pri tistih bioenergetikih, kjer se poruši ravnovesje, ali nastopi bolezen, postane bioenergija nekonstantna in se glede na sposobnosti in uspešnosti, močno zniža se pogosto pojavlja utrujenost. To še posebej močno opazijo bioenergetiki z nizkim energetskim potencialom, ali tisti, ki na vsak način hočejo zdraviti in pri tem uporabljajo svojo lastno življensko energijo.
Tisti bioenergetiki, ki imajo visok potencial energije se ne polnijo, ker je polnjenje samodejno in tudi ne čutijo utrujenosti in sprememb pri opravljanju seans.Ko se torej kozmosna energija v telesu bioenergetika očisti, okrepi jo le ta lahko oddaja. Pri tem ni pomembna tehnika temveč način in odgovornost. Najbolj učinkovita je individualna – kontaktna terapija, s katero zdravimo, največkrat pa se uporablja skupinska tehnika ali očesna terapija ( hipnoza, telepatija ), ki pa vplivajo le na lajšanje bolezni. Zelo pomembno pri obisku zdravitelja je tudi to, da bolnik čuti učinek delovanja bioenergije, to pa je lahko na več načinov: povečana toplota, ki prihaja iz dlani zdravitelja, vibracije v mišičevju, ali hladno pihanje skozi organizem. To pa je seveda odvisno od stopnje, časa trajanja bolezni in občutljivosti na sprejemanje energije, nenazadnje pa s tem tudi spoznamo sposobnost bioenergetika. Čas trajanja enega zdravljenja je najbolj učinkovito od 15 do 30 minut.
Vse ugotovitve kažejo na to, da je zmotno mišljenje, da je vse okrog nas in v nas le bioenergija, da jo imamo vsi, še posebej pa če upoštevamo dejstvo, da je bioenergija zdravilna energija in če bi jo imeli vsi ne bi bilo bolnikov.

ŽIVLJENSKA ENERGIJA

Da je energija tako pomembna in jo najdemo povsod ni novo odkritje. Tudi to, da je naše življenje, zdravje, ustvarjalnost, počutje odvisno od energije.Žal pa si največkrat ne znamo razlagati kakšna je ta energija, kar je seveda tudi težko strokovno ali znanstveno dokazati, zato pač velja posplošeno mnenje in razlaga.
Ker smo v prvem delu na najkrajši način spoznali, kaj je bioenergija, bom v tem delu poskusil prav tako na kratek način predstaviti življensko ali z drugo besedo kozmično energijo, ki je najpomembnejši faktor zdravega življenja.
Če smo za bioenergijo ugotovili, da ni naša in je nimamo vsi, pa velja za življensko energijo prav nasprotno je naša, jo imamo vsi, vendar v določenih količinah.Od kot ta energija prihaja ni točno definirano, je pa res, da jo vzpodbuja in povečuje svetloba- sonce, znižujejo pa jo razni faktorji, ki negativno vplivajo na naš razvoj, zdravje in višino življenske energije. Življenska energija pride v naše telo že ob nastanku življenja kar pomeni, da plod v maternici zaživi takrat, ko sprejme dušo in življensko energijo, zato od tu naprej govorimo o življenju do takrat pa je le zarodek.
Življenska energija se po našem telesu pretaka po energetskih kanalih , tako imenovanih meridianih in napaja žleze z notranjim izločanjem. Življensko energijo je moč meriti. Stopnje moči pa nihajo od 0 do 100%.Če sem pri bioenergiji dejal, da lahko bioenergetik doseže tudi do 150% življenske energije to ne velja za vse ljudi. Najvišja možna stopnja življenske energije pri zdravih in energetsko polnih ljudeh doseže maksimum 100% in se nenehno obnavlja, pada ali dviga.
Življenska energija prihaja v naše telo skozi vhodno čakro, ki je na vrhu glave. Potem se pretaka po energetskih poteh in napaja naše eterično telo. Tako, kot se dražlljaji pretakajo po našem živčevju, v možgane in od tam nazaj v organe, tako poteka prehod energije do limfnih žlez vzpodbuja njihovo nemoteno delo in s tem preprečuje obolenje, poleg tega pa vspodbuja uravnovešenost, pospešuje nemoten razvoj in pravilno delitev celic in valovno dolžino, s tem pa vpliva na odpornost organizma.Čim višja je življenska energija, tev večja je odpornost in aktivnejši imunski sistem, nsprotno pa čim nižja je življenska energija nižja je odpornost večja je nevarnost raznih obolenj.
Življenska energija in njen učinek sta odvisna od številnih dejavnikov, ki pozitivno ali negativno vplivajo na moč energije. To so:
– negativni faktorji: kozmosna sevanja, zemeljska sevanja in tehnična sevanja.
– pozitivni faktorji: zdravo ležišče ( mladostna cona ), zdravo delovno mesto in zdrav način življenja.
Kako negativni faktorji vplivajo na energijo?
Mislim, da je poznavanje tega dela za slehernega zelo pomembno, ker bo marsikomu pomagalo pri njegovih osebnih odločitvah. Če je ležišče ali delovno mesto na zelo nevarnem patogenem področju (propad ali življensko nevarnem mestu), kjer so sevanja intenzivna se po nekaj letih življenska energija močno zniža in pogosto doseže 60 do 70%.V tem primeru je spanje zelo slabo, poveča se valovna dolžina, zmanjša se frekvenčno nihanje celic, kar močno oslabi imunski sistem zaradi tega pa se pojavljajo hujše bolezni, ki so po navadi razne notranje rane, tumorji, ki lahko s časom preidejo v rakava obolenja , tudi zato , ker se pri znižanju frekvenčnega nihanja celic pojavi nepravilna delitev, to stanje povečuje tudi pospešen razvoj virosov, bakterij in s tem razna hujša vnetja itd.Posamezniki, ki spijo na takih mestih so po navadi močno utrujeni, brez volje in nevrozni, če pa tako stanje traja dalj časa lahko pride tudi do stresov.
Bolniki, ki imajo zmanjšano življensko energijo od 50% navzdol so že v kritičnem stanju in jih ni moč pozdraviti. Kadar pa življenska energija pade na nič nastopi smrt.
Pri življenski energiji od 70 do 80 % kaže, da je ležišče na škodljivem mestu, kar pomeni, da je na vodnem toku, ali enosmerni liniji Hartmanovega sevanja.V teh primerih se pojavlja utrujenost, nervoza , nespečnost deluje pa tudi močno na hrbtenico , ožilje, povzroča vnetja ( ščitnica, hipofiza), ki sta na takih mestih in pri taki življenski energiji tudi najbolj občutljivi.Tudi v tem primeru se zmanjša frekvenčno nihanje celic, vendar v veliko manjšem obsegu, valovna dolžina pa se poveča. Najboljše in najbolj zdravo ležiče je v mladostni coni, kjer življenska energija doseže svoj maksimum, valovna dolžina normalo dolžino in uravnovešeno je frekvenčno nihanje celic, kar nam omogoča visoko odpornost, ta pa zmanjšuje ali že preprečuje razvoj bolezni.
Da to dosežemo je nujno, da premestimo ležišče iz navedenih con, ki negativno vplivajo na naše zdravje v mladostno cono, ki jo določimo z viskom ali biotenzorjem, za kar smo usposobljeni radiestezisti in bioenergetiki. Če želimo, da to dosežemo moramo vztrajati na tem, da se najde koristna ali mladostna cona, ki je tudi garant za zdravo spanje in povečano življensko energijo, s tem pa poveča našo odpornost in splošno počutje, ne glede na strani neba, ki niso tako pomembne, kot jih nekateri povdarjajo.Zame osebno je najpomembnejše zdravo ležišče, ker se telo s časom prilagodi vsakemu polu. Ne smemo dovoliti tega, da nam nekdo brez preverjanja predlaga kam postaviti ležišče, če to ni preveril in pregledal. Tudi nakup raznih vložkov ne priporočam še posebej ne tam, kjer je možno posteljo premestiti v mladostno cono. Tisti, ki pravijo, da v spalnici ni zdravega mesta in po vsej sili priporočajo omenjene vložke niso prišli k vam, da vam pomagajo temveč, da dosežejo svoj cilj- prodati in zaslužiti. Tudi vsi tisti, ki opravljmo zdravljenje z bioenergijo moramo pri svojem delu upoštevati zakonitosti radiestezije in najprej predlagali premestitev ležišča, če je to potrbno, šele nato zdraviti, ker s tem dosežemo popoln učinek zdravljenja.
Življenska energija je torej pojem obstoja, življenja in zdravja, česar bi se morali zavedati vsi, še posebej pa tisti, ki se z to vrsto dejavnosti ukvarjamo.
Kako ugotovimo, da po premestitvi postelje ležimo res na zdravem mestu?
Če opazimo, da po desetih dnevih začnemo spati boljše, če se ponoči več ne zbujamo tako kot prej, če zjutraj vstajamo bolj spočiti, če se podaljšuje naša psihična sposobnost in pada nevroza.To pa dokazuje tudi to, da se začne povečevati naša življenska energija brez, da bi nam jo kdo dodajal.
Seveda pa s tem še ne bomo zdravi, zato je potrebno bolezni odpravljati tudi na način, ki si ga določi mo sami neglede na to ali bomo obiskali bioenergetika ali zdravnika, rezultat zdravljenja bo veliko boljši.

FIZIČNA ENERGIJA

Da bi lahko živeli, delali, se gibali, ustvarjali, se moramo hraniti, piti, počivati.
To so elementi, ki vplivajo v največji meri na našo fizično ali telesno energijo(moč).Za fizično energijo je značilno, da je tudi naša energija, da je energija našega fizičnega telesa, se jo da povečevati ali zmanjševati-glede na fizične aktivnosti , zdravo življenje počitek.
Če želimo ohraniti telesno- fizično energijo se moramo izogibati vnosu raznih nezaželjenih poživil ( alkohol, kajenje, prekomerno uživanje kave, droge ).Hrana mora biti izbrana, primerna in prilagojena potrebam, navadam in mora biti količinsko ustrezna, ter vsestransko kvalitetna.Pri tem, ko obravnavam prehrano vedno bolj predlagam, da pri prehranjevanju prisluhnemo telesu sami ugotovimo katera hrana je tista, ki nam škoduje, zato da se ji izognemo. Največkrat nasprotujem pretirani dieti, ker lahko v določenem času osiromaši naše telo, kar pa negativno vpliva na zdravje.
Fizično energijo največkrat povečujemo z treningi, primernim gibanjem kar pomeni, da si vzamemo čas za kolesarjenje, plavanje, tek, hojo v naravi in telovadbo.Fizična energija pa je v predcejšnji meri soodvisna od življenske energije, ker slednja zmanjšana povečuje eksplozivnost s tem pa lahko večjo sproščenost mišic in mišičnih sistemov, ter zmanjšuje napetost živčevja in nervoze.Športniki, ki imajo visoko življensko energijo dosegajo veliko boljše rezultate, ker so zaradi tega bolj sproščeni in se fizična energija počasneje izgoreva kot pri nesproščenih.Nervoza tudi zmanjšuje sposobnost koncentracije kar prav tako zmanjša uspeh in povzroča napake.
S tem sem poskusil razčleniti bistvo posameznih energij , ki jih žal vse obravnavamo poenostavljeno kot eno in isto z nazivom bioenergija, kar je zgrešeno, s tem pa ne želim, da bi izzvenelo, kot, da je ta moja teorija ali spoznanje edino in nespremenljivo, je pa dejstvo in tema za razmišljanje, ter nenazadnje tudi spoznavanje zakonitosti energije na nek drugačen način.
Če sem s tem prispeval k izboljšanju razumevanja in sprejemanja dela bioenergije in s tem pomagal bralcem, kakor tudi tistim, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo k lažjemu razumevanju ali debati bo s tem dosežen namen pisanja.