Kaj je radiestezija?

Radiestezija pomeni občutljivost organizma za sevanja tako elektromagnetnih polj, magnetnega zemeljskega polja, kozmične energije, radioaktivnosti zemlje in ti.geopatogenih motilnih con.

Človeški organizem je bil v miljonih let svojega razvoja izpostavljen vsem prej navedenim vplivom in se je moral le tem prilagoditi, da je lahko v vseh teh sevanjih obstal. Celo več: človek potrebuje sončno energijo, kozmično energijo, magnetna polja in tudi radioaktivno sevanje za nemoteno delovanje organizma, seveda vse v primernih dozah. Vsa ta sevanja pa motijo bioenergetično ravnotežje takoj, če škodljivo vplivajo na lastno nihanje celic, če so torej doze škodljive oz. previsoke. Prej navedene škodljive vplive povečujejo podzemne vodne žile, prelomi plasti, prazni prostori ali vključki drugačne gostote, različna električna in magnetna prevodnost tal, kakor tudi same stanovanjske zgradbe.

Vsak živ organizem sprejema in oddaja energijo in ima svojo lastno valovno dolžino, oz. frekvenco. Obstaja idealna valovna dolžina za vsakega človeka in je istovetna s polnim zdravjem.

Obstajajo cone, ki zmanjšujejo lastno frekvenco, kar vodi do degenerativnih procesov in v skrajni konsekvenci do rakastih tvorb na mestu, ki je bilo izpostavljeno najmočnejšemu sevanju. Ravno tako imamo cone, ki lastno frekvenco telesa zvišujejo, kar povzroča vnetne procese in v skrajni konsekvenci srčni infarkt.

Poleg škodljivih, motilnih con najdemo tudi cone, ki zdravje pospešujejo in vzpodbujajo organizem, da se približa idealni valovni dolžini med 45 in 55 cm.

Pripomniti je treba, da vsak človeški organizem za škodljiva sevanja ni enako občutljiv in da je njegova občutljivost v veliki meri odvisna od njegove narave in njegovega zdravstvenega stanja.

Naloga radiestezije je predvsem izkanje zdravih spalnih mest, mest v nevtralnih-mladostnih conah, kjer ni prepleteno nobeno sevanje; ne zemeljsko in ne atmosfersko.

Tudi delovna mesta so zelo pomembna, posebej tam kjer delajo ljudje več kot sedem ur statično le na enem mestu sede ali stoje.

Naloga radiestezije je tudi v tem, da ljudi opozori na občutljivost ali neobčutljivost navedenih sevanj,ter da opozori posameznike na njihove valovne dolžine in na frekvenčna nihanja celic, kar je pogosto znak posameznih bolezni.

Kaj mora vedeti radiestezist in kako mora opraviti svoje delo?

Predvsem bi se moral držati etičnih načel, ljudem pomagati k zdravemu bivanju, jih premeščati (ležišča) na zdrava mesta, skrbeti za zdravo življenje brez podtikanj  raznovrstnih pripomočkov, ki niso koristni vendar dragi. Mora v prvi vrsti skrbeti za zdravje ljudi, predvsem tistih, ki so ga prosili za pomoč.

Vsakdo, ki se ukvarja z radiestezijo mora biti sposoben sprejeti in izpolnjevati načela s polno osebno odgovornostjo, kajti le na tak način lahko z radiestezijo dosežemo tisto harmonično ravnotežje med telesom, duhom in dušo, ki zagotavlja splošno in polno uživanje življenja.

Radiestezija ne sme biti predmet izkoriščanja v rokah posameznikov, ki žal največkrat brez znanja, sposobnosti in občutka odgovornosti pogosto zavestno zavajajo prizadete ljudi, ki so pripravljeni za svoje počutje in zdravje dati svoje zadnje premoženje, ne ozirajoč se na to, kaj in na kakšen način jim posamezniki nudijo svojo pomoč.

Dandanes, ko je na pomolu boj za preživetje, se vedno več ljudi ukvarja z omenjenimi dejavnostmi, ne glede na to ali imajo sposobnosti s katerimi bi lahko ljudem pomagali, glavni in prvi cilj je le zaslužek.

Za kaj pravzaprav pri radiesteziji gre?

Gre za človekovo sposobnost zaznavati nevidno in doslej še nikoli raziskano in izmerjeno žarčenje. Gre morda za neskončno subtilne elektromagnetne, morda elektrokemijske, mentalne ali kakšne druge reakcije našega telesa- morda možganov, ki jih s pomočjo radiestezijskih simbolov razbiramo?

Ko bodo izdelani (če se bo znanost s tem ukvarjala) dovolj natančni merilni inštrumenti, bo padla zadnja tančica,ne samo s teh, ampak tudi z drugih, doslej nerazložljivih skrivnosti. Zato, ker razen pripomočkov v rokah radiestezistov (nihalo, bajalica) ne obstajajo nikakršni znanstveni pripomočki, s katerimi bi lahko ugotavljali ta sevanja, tudi žal ni overjenih, ali znanstveno dokazanih in atestiranih pripomočkov (piramide, folije,…), ki bi resnično preprečevala sevanja, na katerih ljudje prepogosto bivajo. Žal so rekviziti, ki naj bi baje ljudem pomagali, najpogosteje v rokah šarlatanov, ki ne posedujejo niti trohice odgovornosti, zavesti ali morale. Nihalo v njihovih rokah je lahko sredstvo zavajanja.

Radiestezist ne sme delovati zavestno, da bi že v naprej določil škodljiva mesta. Nihalo v njegovih rokah ne sme dobivati zavestnih komand, temveč mora odgovarjati neodvisno od naše volje. Vse odločitve morajo biti prepuščene nihalu in podzavesti.