Pregled škodljivih sevanj

Na vsej zemeljski površini ni nobenega kraja, kjer bi  sevanja ne bilo.Imamo pa kraje, ki zaradi medsebojnega delovanja različnih sevanj zdravje vzpodbujajo, ali pa so zdravju škodljivi. Absolutnega ničelnega polja v naravi ni, lahko pa ga s tehničnimi pripomočki ustvarimo.

Omeniti je treba, da se jakost sevanj spreminja, kakor se spreminjajo na primer letni časi, dan in noč, vreme,… ali pa so nihanja tehniške narave (radijski oddajnik, daljnovod, električni aparati). Jakost nihanj se spreminja tudi v krajevni odvisnosti, kjer lahko ugotovimo na primer različno medsebojno oddaljenost nevarnih žarišč Hartmannove mreže v odvisnosti od geografske širine, različno geopatogeno sevanje v odvisnosti od sprememb v notranjosti zemlje in kraje s povečano nedefinirano jakostjo sevanja (geomantične cone).

V glavnem delujejo motilno:

1. -Podzemne vodne žile ali tokovi,

2.-geološki prelomi ali prepadi,

3.-geološke plasti, nahajališča premoga in rud,

4.-geološke formacije s povečano radioaktivnostjo,

5.-globalne mreže:

            -Curry-eva mreža,

            -Hartmannova mreža,

            -tretja mreža.,

6.-geomantične cone,

7.-vagabundirajoči električni tokovi.

Mnogo teorij opisuje geofizikalne mehanizme, ki so značilni za geopatične motilne cone. Fizik Endros in arhitekt Lotz sta na podlagi številnih fizikalnih meritev postavila naslednjo teorijo:

Termični nevtronski tok“, ta nastaja pri radioaktivnem razpadu v zemlji in povzroča med drugim spremljevalne infrardeča, mikrovalovna in gama sevanja, “ovirajo podzemeljski vodni tokovi, geološke plasti itd. in ga zavirajo in odklanjajo. Ta našteta sevanja so torej pod vplivom različne geološke sestave tal.”.

Sevanja, ki jih človeško telo sprejema in oddaja

Človeško telo seva v celotnem spektru in reagira na sevanje celotnega spektra.

Sevanja človekovega telesa nastajajo v posameznih telesnih celicah in pomenijo informacijo o celicah. Zgrešene celične informacije pomenijo bolezen.

Tako zgrešeno informacijo lahko povzroči npr. UV-sevanje, ki prodre v celično jedro in tam povzroči spremembe. Vemo, da pretirano sončenje povzroča kožnega raka.

Telo oddaja:

-ultra šibko radioaktivno sevanje,

-mikrovalovno sevanje,

-visokofrekvenčno sevanje,

-nizkofrekvenčno sevanje.

Telo sprejema:

-kozmično sevanje,

-atmosfersko sevanje,

-zemeljska sevanja (magnetna polja, geopatogena sevanja).

V teku let ta sevanja odločilno vplivajo na telesne funkcije in kljub majhnim dozam lahko presežejo prag neškodljivosti. V začetku povzročajo disharmonijo vegetativnega živčnega sistema, močno patogeno zemeljsko sevanje pa tudi nevarne bolezni (rak).

Po odkritju DNA in njene dvojne vijačnice, so prihajala nova spoznanja, kako zelo je naša dediščina (dednina) ogrožena. Brez prestanka je pod udarom virusov, ionizacijskega sevanja, UV sončnih žarkov, ter množice naravnih in umetnih snovi. Ti genotoksični vplivi povzročajo na dednini mutacije, ki pri telesnih celicah lahko privedejo do malignih tumorjev, pri spolnih pa do bolezni, ki jih bo podedovalo naše potomstvo. Poznavalci menijo, da so genotoksični vplivi krivi za 80% ali več rakavih obolenj in za skoraj 2000 dednih bolezni, ki so jih doslej spoznali in ki si jih je človeštvo nabralo v teku svojega razvoja. Zadnja desetletja človeštvo genotoksične vplive tudi proučuje in skuša s preventivnimi ukrepi odstraniti, ali vsaj omiliti njihov učinek.

Sem sodijo tudi prizadevanje radiestezije, ki odkriva in locira škodljiva sevanja, od kozmičnih do geopatogenih.

Ko zdravnik ali bioenergetik bolniku postavlja diagnozo, mora imeti pred očmi možno škodljivo lego postelje zaradi kozmičnih in geopatoloških sevanj. Upoštevati moramo tudi, da terapija ni učinkovita, če bolnik še naprej ostaja na škodljivem mestu. Velikokrat je namreč že majhna premaknitev ležišča iz nevarne cone dovolj za bistveno izboljšanje, ali popolno ozdravitev, kar velja posebno za kronične bolezni.     

Ker se človek neprestano nahaja v raznovrstnih magnetnih, električnih in elektromagnetnih polj, bi bil življenjsko ogrožen, če ne bi imel tik pod kožo široko razvejanega živčevja. To deluje kakor perfektna Faradayeva kletka, ki ščiti telesno notranjost pred zunanjimi električnimi polji. Tako imamo naprimer pred nevihto električno poljsko jakost do 200 V/m, med stopali in glavo pa bi znašala ta napetost preko 300 V. Brez zaščitnega vegetativnega živčevja bi ta napetost pomenila zanesljivo smrt.

Zaščite pred magnetnim poljem, ki ga povzročajo tokovi visokih napetosti (nad 220 kV) nimamo, zato se lahko zgodi, da daljše zadrževanje v takem magnetnem polju moti izredno šibka možganska magnetna polja. Posledica takih motenj je utrujenost in pretrganje miselnega toka.

Škodljiva sevanja in OTROCI

Za odraščajočeotroke je posebno pomembno, da imajo ležišče na ugodnem mestu. Naslednji simptomi so lahko znamenja geopatoloških motenj:

-težko zaspijo, nemirno spijo, imajo moreče sanje in v sanjah zakričijo,

-ponoči speči blodijo okrog,

-močijo posteljo,

-v spanju škripajo z zobmi,

-srce jim razbija, imajo mišične krče,

-zbujajo se zjutraj sitni in neprespani,

-nimajo apetita,

-so težko dovzetni za vzgojo in

-v šoli slabo napredujejo.

Veliko teh simptomov velja tudi za odrasle.

Škodljiva sevanja in ŽIVALI

Najbolj človeku podobno vedenje ima pes. Njegova idealna valovna dolžina je 60cm (človek 50cm). Ne prenaša škodljivih sevanj in se principielno ogiba motilnih mest. Za spanje ali ležanje si vedno najde najboljše mesto (mladostna cona). Zato je ljudem dober indikator pri iskanju udobnih ležišč.

Mačka se vede čisto drugače. Ve, da je čez dan sevanje mnogo slabše, kot ponoči. Je izrazito nočna žival; zato si poišče žarišča sevanj, ker jo le ta spravijo v utrujajoč spanec in tako počiva, ter si nabira energijo za nočno življenje. Njena valovna dolžina je temu primerna: le 16cm.

Skoraj vse domače živali se na motilnih točkah slabo počutijo in kokošina takih mestih znesejo manj, ali nič jajc.

Mravlje in čebele pa iščejo izključno žarišča sevanj. Isto velja tudi za druge insekte, ter tudi bacile.

Škodljiva sevanja in RASTLINE

Škodljiva sevanja zavirajo rast naslednjih rastlin:

jablana, hruška, oreh, bukev, ribez, španski bezeg, sončnica, begonija, aralija in lipa.

Nasprotno pa iščejo sevanja naslednje rastline:

češnja, sliva, marelica, breskev, bezeg, asparagus, sobna lipa, jelka, macesen in hrast.

Vpliv električnih polj

V bližini naprav zelo visoke napetosti nastajajo močna električna polja, ki ogrožajo ljudi. Ruska znanstvenica Korobkova je določila maksimalni čas zadrževanja v neposredni bližini visokonapetostnih naprav v odvisnosti od električne poljske jakosti, ki se v teh napravah pojavlja.

110 kV daljnovod povzroča v neposredni bližini električno poljsko jakost 1 kV/m v razdalji 30-50 m pa le nekaj procentov te vrednosti.

Prej navedena močna električna polja vplivajo na električne tokove, ki krožijo po telesu okrog srca. Ti tokovi povzročajo magnetno poljsko jakost 4.10 –5 A/m, kar je seveda izjemno mala jakost.

Prej navedene električne poljske jakosti povzročajo motnje pri srčnem utripu. V zadnjem času se vedno več zadržujemo pred ekrani (gledanje televizije, računalnik). Sevanje ekrana povzroča po daljšem delovanju utrujenost in izpade miselnega toka, ker moti zelo šibka možganska magnetna polja.

Omenili smo že, da so pred električnimi polji telo brani z močno razveljavnim vegetativnim živčnim sistemom simpatikusa, ki deluje kakor Faradayva kletka. Pred magnetnimi polji pa telo nima obrambe.

Za zaščito pred vsemi negativnimi vplivi svetujem, da se osebek umakne iz mest izpostavitve. V praksi to pomeni, da vam na diagnostičnem pregledu svetujem, kje je varno imeti posteljo in delavni prostor. Skratka, kje boste najmanj izpostavljeni negativnim vplivom sevanj na mestih, kjer se največ zadržujete.