Razlika med življenjsko energijo in bioenergijo

Kakšna je razlika med življenjsko energijo in bioenergijo in v čem se razlikujeta?
O tem je bilo že veliko povedanega in tudi napisanega. Žal pa večina ljudi to zadevo zelo na grobo posplošuje in govori le o bioenergiji. Razlika je očitna. Življenjska energija je energija našega eteričnega telesa, posplošeno povedano, naše duše. To energijo imamo vsi in deluje spodbujajoče, ali zavirajoče na naše počutje in zdravje. Življenjsko energijo merimo z procenti od nič, do sto. To energijo dobivamo in jo povečujemo čez dan. Sonce in svetloba sta vir življenjske energije, ki se akumulira v čakrah(to so energetski vrtinci) in se potem prenaša preko meridianov(to so energetske poti) po telesu. Čakre in meridiani so povezani z žlezami z notranjim izločanjem(limfne žleze) in uravnavajo delovanje le-teh. Višja, ko je življenjska energija, boljše se počutimo, bolj smo zdravi in imamo uravnovešeno hormonsko delovanje. Če pride do znižanja življenjske energije(na to v prvi vrsti delujejo kozmična, zemeljska in tehnična sevanja), potem se poruši ravnovesje in nastajajo bolezenska stanja, ki jih strokovnjaki z področja medicine težko zaznajo. Zato se velikokrat pojavlja diagnoza bolezen neznanega vzroka.
Življenjsko energijo uravnavamo z zdravim spanjem(postavitev postelje v zdravo cono), tudi z zdravim delovnim mestom(da ne sedimo na eni od geopatogenih con). Življenjska energija je nosilec našega življenja in zdravja. O tem bi lahko pisal še in še, pa bodi dovolj. Če želite zadevo proučiti bolj podrobno, si preberite mojo knjigo Bioenergija in drugačnost življenja.
Življenjsko energijo ne smemo in ne moremo dajati drugim, ker je količinsko omejena. Zato, če jo dajemo drugim, lahko zbolimo.
Bioenergija pa je povečana življenjska enerija, ki jo imamo le redki. Ta energija je za 150% povečana življenjska energija. Ta presežna energija se čisti v ti. grelnem trikotniku(jetra, vranica, priželjc) in se prečiščena pretaka po posebnih termalih v dlani in prsti rok. Drugi del pa poteka v glavi, ter napaja tretje oko. Ker je to prečiščena energija, se vedno bolj kot bioenergija uporablja izraz prano energija in namesto izraza bioterapija, prano terapija. Posamezniki, ki imajo to sposobnost povečano energijo predelati v bioenergijo, lahko to energijo dajejo drugim. S tem jim povečujejo manjkajočo življenjsko energijo. S tem povečajo energetsko moč, vzpostavijo ravnovesje in s tem pospešijo delovanje imunskega sistema, kar poveča uspešnost zdravljenja. Bioenergije nimamo vsi! Imamo pa življenjsko energijo.